Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

REGULAMIN GRAND PRIX GIMNAZJUM „MIĘDZYZDROJE 2018/2019”

 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” Międzyzdroje

2. Terminy jesiennych zawodów 2018: 13.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018

    Terminy wiosennych zawodów 2019: 16.04.2019 wtorek, 09.05.2019, 23.05.2019, 30.05.2019

3. Miejsce i godzina rozpoczęcia zawodów: Stadion Miejski w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 61b, godz. 16:00

4. Konkurencje:

− kobiety: 100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, pchnięcie kulą

− mężczyźni: 100 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, pchnięcie kulą

− dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez

uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix

5. Uczestnicy: Prawo startu mają zawodnicy roczników 2003 - 2005. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach.

6. Zasady klasyfikacji:

− indywidualnie: zwycięzcą każdej konkurencji zostanie zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów

(z 6 zawodów) z całej stawki startujących.

− drużynowo: zwycięstwo osiągnie gimnazjum, które osiągnie najwięcej punktów klasyfikacji drużynowej

- uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych SZS i sumowane

− przy starcie zawodnika w dwóch i więcej konkurencjach do klasyfikacji drużynowej zalicza się lepszy wynik

− do klasyfikacji drużynowej zaliczone najlepsze wyniki max. 10 uczniów z danego gimnazjum

7.Nagrody:

− indywidualnie: zwycięzca każdej konkurencji otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.

− drużynowo: trzy zwycięskie gimnazja otrzymają puchary.

8. Warunki ubezpieczenia oraz opieka medyczna:

- organizator nie zabezpiecza startującym uczniom ubezpieczenia.

- organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną przy stłuczeniach i otarciach,

- każdy opiekun powinien posiadać listę zbiorczą uczniów startujących w zawodach potwierdzoną przez pielęgniarkę szkolną, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do współzawodnictwa sportowego lub zgodę rodziców.

9.Inne: Zawodnicy startujący w konkurencjach biegowych zobowiązani są do posiadania przyczepionej do koszulki karty startowej. Na kartach startowych powinny znajdować się następujące dane: nazwisko i imię zawodnika, dokładna data urodzenia, nazwa szkoły oraz klubu (jeśli uczeń przynależy do klubu sportowego), nazwisko nauczyciela WF (lub trenera).

- Regulamin oraz klasyfikacja punktowa znajdują się na stronie www.uks.jupe24.pl

- Organizator może w uzasadnionych przypadkach (imprezy rangi wojewódzkiej w tym samym czasie) zmienić termin zawodów, nie później jednak niż tydzień przed zawodami.

Przekaż 1% na UKS Chrobry Międzyzdroje